Vad får giganternas kamp för effekter på mindre företag? – Veckans spaning

News you want to use week 12.

På den amerikanska marknaden börjar det allt mer går att skönja hur kapital och marknadsandelar koncentreras till ett fåtal aktörer. Detta innebär på kort sikt standardiserade arbetsflödet, förbättrat inköp, ökad effektivitet och billigare varor samt tjänster för användarna.

För mindre aktörer som inte besitter dessa skalfördelar kan framväxten av dessa megaföretag innebära allt tuffare förutsättningar vilket över tid kan leda till minskad mångfald. Förra veckan ansökte Walmart om sex olika patent för drönare som ska användas inom jordbruket. Detta betyder antagligen inte att Walmart vill bli jordbrukare men det är en tydlig signal att företaget vill kontrollera större delar av värdekedjan.

Detta är en utveckling jag tror vi kommer se mer av framöver, att stora företag säkrar upp kontroll av fler delar i värdekedjan för att ytterligare optimera alla delar som går att skruva på. För slutkonsumenten är detta en fördel på kort sikt men över tid kan det innebära att allt färre aktörer kan konkurrera om kundernas konsumtion. 

 
 
Läs mer här Lästid ca 4 min
» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!