Kan Facebook Groups bli vägen till att skapa engagemang – Vad är nytt?

News you want to use week 12.

Sedan Facebook annonserade förändringen i företagets algoritm har olika experter tävlat om att identifiera alternativa vägar till att skapa engagemang. En sak som många nämner är hur Facebook Groups kommer spela en större roll i arbetet med att skapa engagemang.

Grupper har vanligtvis en tydlig nisch vilket ökar relevansen för medlemmarna och i slutna grupper har medlemmarna möjlighet att öppna upp sig och vara ärligare jämfört med ett öppet flöde. Ingager har en artikelserie som handlar om den nya algoritmen och den andra delen i denna serie handlar om just Facebook Groups.

 
 
Läs mer  Lästid ca 3 min 
» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!