,

Facebook ersätter Relevance Score med tre nya metrics – Vad är nytt?

News you want to use week 12.

Relevance Score är en metod som Facebook länge använt sig av för att bedöma annonsers relevans mot den målgrupp som annonserna riktas mot. De annonserna så når en hög Relevance Score visas för fler användare vilket gjort detta till en viktig metric. Utmaningen har varit att det är ett enda mätetal som ska ta hänsyn till flera olika aspekter och därför planerar Facebook nu, att från 30 april, ersätta Relevance Score med tre separata metoder för att mäta huruvida annonserna är relevanta. Mätetalen som ersätter Relevance Score är de tre nedan. 

  • Engagemangsgrad – vilken grad av engagemang förväntas en viss annons skapa jämfört med andra annonser som vill nå ut till samma typ av användare?
  • Kvalité – vilken kvalité har en viss annons jämfört med andra annonser som försöker nå ut till samma målgrupp?
  • Konvertering – hur väl förväntas en viss annons konvertera jämfört med annonser, med samma optimeringsmål, som riktas mot samma typ av användare?

Läs mer: 3 min

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!