Första resultaten från Snapchat Discovery – Vad är nytt?

News you want to use week 11.

MediaRadar, en analysplattform, har undersökt vilken typ av företag som under de senaste tre månaderna använt sig av videoformatet Snapchat Discovery. Snapchat har, tlll skillnad från exemplevis Facebook och Google, siktat in sig på stora varumärken för att konkurrera med TV-reklamer. Denna taktik har såklart begränsat antalet företag som varit aktuella för detta format och under den analyserade perioden var det endast 397 företag som använde sig av Discoveryformatet. Vilken typ av företag är det då som nappat på Snapchats nya format?

  • Media och underhållning är den typ av företag som varit mest aktiva, 48 % av Discoveryannonsörer är från denna sektor.
  • Teknik och detaljhandeln delade på andra platsen då 12-13 % av annonsörerna kom från någon av dessa branscher.
  • Skönhetsföretag utgjorde bara 7 % av det totala antalet företag som använde sig av Discovery vilket var något överraskande.
Hur länge tittade då användarna på dessa dyra Discoveryannonser? Snittlängden var under denna period 8 sekunder.
 

 

Läs mer Lästid ca 3 min

 
» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!