2018 års "trender" på SXSW blir kanske samma som förra årets – Veckans spaning

News you want to use week 11.

Då vart det återigen dags för SXSW, festivalen som många svenska marknadschefer, mediemänniskor och UX designers besöker. Ett besök på festivalen har blivit så vanligt att när jag för några veckor sedan skulle hitta en mötestid med en branschkollega så föreslog han att vi skulle ta möte under SXSW då han förutsate att jag skulle vara där. Mötet fick bokas in till efter festivalen.

Vad kommer deltagarna då prata om och vad kommer föreläsningarna handla om? Jag tror att ämnen kommer vara väldigt lika de ämnen som vi har diskuterat under de senaste året, ämnen som artificiell intelligens, blockchain, bio-hacking, 3D printing, VR samt AR såklart. Förhoppningsvis kommer även ämnen som mångfald och etik vara ämnen som tas upp på scenerna. Poängen jag vill göra är att diskussionerna som kommer föras detta år påminner till stor del om vad som diskuterades förra året och nästa år kommer vi säkerligen prata om ungefär samma ämnen. Utveckling tar tid.

Läs mer Lästid ca 4min

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!