,

Rapporten som berättar nästan allt om Internet – Vad är nytt?

News you want to use week 6.

Sedan några år tillbaka ger We Are Social tillsammans med Hootsuite ut en maffig rapport som går igenom all möjlig statistik kopplat till digitalt användande.  I rapporten går det bland annat att läsa att världen nu har 3,48 miljarder människor som använder social media vilket är en ökning med 9 % från förra året. När vi går in i 2019 finns det 4,39 miljarder internetanvändare vilket även det är en ökning med 9 %. 8 av 10 internetanvändare, eller 45 % av världens totala befolkning, använder någon form av social media. 3,26 miljarder människor, eller 93 % av alla sociala medier användare, använder sociala medier i mobilen. 

Läs mer! Lästid: 3 min
» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!