När börjar IoT få effekt på marknadsföring?

I Silicon Valley arbetar just nu tusentals personer med att skapa produkter och tjänster som ingen har efterfrågat. Alla vill överraska världen med nästa stora innovation och mycket av dagens lösning tros komma genom Internet of Things (IoT).

Under konsumentmässan CES i Las Vegas tidigare i år var IoT och det Smarta Hemmet i fokus bland utställarna. Men det är inte konsumentsektorn som hittills haft störst nytta av IoT utan industrin ligger långt före inom detta området. När man tittar på de prognostiserade investeringarna per bransch under år 2020 så toppas listan av Tillverkning, Transport & Logistik och Kraftindustrin. Anledningen till detta är dels på grund av att IoT lösningar är enklare att integrera inom industrin och dessutom så har vi konsumenter ännu inte vant oss vid att använda olika typer av IoT-lösningar.

Boston Consulting Group räknar med att de årliga investeringarna i IoT kommer vara drygt 2 500 miljarder kronor år 2020, utöver de normala teknikinvesteringarna.

Vad är då kopplingen mellan IoT och marknadsföring? Data är svaret. I takt med att användningen av IoT förväntas öka dramatiskt kommer det ske en dataexplosion. Data som säkert kommer kunna användas av smarta marknadsförare.

Prognosen för den genererade datamängden i gigabyte per dag år 2020 är för

  • En genomsnittlig person – 1,5
  • En självköranden bil – 4 000
  • Ett uppkopplat flygplan – 40 000
  • En smart fabrik – 1 000 000  

När det skapas möjlighet att analysera och använda alla data som skapas kommer nya möjligheter öppnas upp även inom marknadsföring. Nästa digitala era kommer handla om att skapa värde genom att samköra sökningar, socialt beteende och interaktioner med olika IoT-lösningar. Då kanske vi får se marknadsföring 2.0.

Smarta assistenter som Amazon Alexa, HomePod från Apple och Google Home är bara några av del alternativ som konsumenter idag kan välja mellan. Enligt många experter kommer de smarta assistenterna vara den IoT-produkt som först får ett större genomslag bland privatpersoner. Det återstå fortfarande att se hur den data som genereras från smarta assistenter kan användas men det finns en stor potential att skapa än mer relevant kommunikation ifall ny data blir tillgänglig.

Oavsett ifall det blir smarta assistenter eller någon annan IoT-produkt som konsumenterna först tar till sig så kommer marknadsföringen att behöva ta hänsyn till användarnas utvecklade beteende. Vi har gått från portaler, till sök och idag ett mer socialt internetbeteende. Nästa steg kommer antagligen vara en kombination av de beteendet vi lagt till oss inklusive nya beteenden som inkluderar IoT-produkter och annan teknik.   

SIMON BEYER, CHIEF STRATEGY OFFICER
Har du frågor? Kontakta Ingager!
 
 
» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!