, ,

Listan över våra vanligaste sökningar 2020 är här

De sökningar vi gör på nätet ger ofta en bra indikation på vad som varit intressant och relevant under året. Google har även skapat olika områden där man kan se vad vi sökte mest efter kopplat till just det området.

De fem mest trendande sökningarna i Sverige under 2020 var:
– Coronavirus
– USA-valet
– Folkhälsomyndigheten
– Paolo Roberto
– Coronavirus Sverige

Läs mer: 5 min

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!