, ,

Kultur är det viktigaste en verksamhet har

företags kultur

När jag skrev boken ”Den digitala omställningen – strategier och perspektiv” var det framförallt en faktor som blev tydlig för mig: vikten av en företagskultur som är anpassad till nutid och framtid. Det kan ibland vara utmanande att utveckla, och även förstå, den egna kulturen. Därför är det intressant att MIT har tagit fram ett verktyg där man kan jämföra den egna kulturen med de organisationer som lyckats bäst. Kultur, liksom digitalisering, är frågor för ledningsgrupper och styrelser och inget som går att delegera.

Läs mer: 7 min

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!