,

Konsumenter 2021: Tre intressanta trender

Person in store with gloves and face mask

När samhället förändras påverkas många av våra beteenden, till exempel vårt sätt att agera som konsumenter. Olika branscher har påverkats väldigt olika av vårens händelser men det finns ett antal gemensamma faktorer där nästan alla konsumeters beteende har förändrats. Detta är förändringar som antagligen kommer bestå under nästa år och åren därefter. I den bifogade artikeln kan du läsa en intressant genomgång av dessa nya beteende samt hur du som företag kan agera för att anpassa er till våra nya förutsättningar.

Läs mer: 6 min

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!