,

Interaktiva annonser på TikTok lanseras globalt

TikTok

I jakten på att öka engagemang från användarna lanserar TikTok nu ”Interactive Add-Ons” i hela världen. Funktionen gör det möjligt att addera stickers, pop-ups eller andra visuella element i annonsen. Användaren kan sedan interagera med dessa element och förhoppningen är att detta leder till ökat engagemang.

Läs mer: 2 min

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!