,

Instagrams fyra fokusområden 2022

Instagram

Under en av  förra årets sista dagar presenterade Instagrams VD, Adam Mosseri, företags fokusområden för 2022. Detta är intressant att ha koll på eftersom det med största sannolikhet kommer forma och påverkar nya möjligheter på Instagram som plattform.

Fokus för 2022 blir:

  • Video. Vi kan förvänta oss nya funktioner inom Reels samt nya funktioner får video som format.
  • Transparens. En viktig komponent för att vara relevant. Förmodligen innebär detta ökad kontroll samt tydligare förklaringar från Instagram gällande exempelvis hur algoritmen funkar.
  • Meddelanden. Instagram Direct är redan otroligt populärt men vi kan nog vänta oss nya funktioner även här.
  • Underlätta för kreatörer. Utan bra innehåll blir alla appar snabbt ointressanta. Antagligen kommer vi se nya funktioner och incitament för att kreatörer ska fortsätta producera innehåll för just Instagram 

Läs mer: 2-3 min 

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!