,

Instagram utvecklar shopping för att hjälpa drabbade företag

News you want to use week 17

Screen shots of Instagram's new functions for ordering food and buying gift cards.

Instagram är ett av många företag som snabbt har anpassat funktioner för att hjälpa drabbade verksamheter. Senast ut är shoppingdekaler som är kopplade till specifika maträtter som säljs av olika restauranger, allt för att göra det enklare att stanna hemma i områden där karantän råder. I nuläget finns denna funktionen bara i Nordamerika men med stor sannolikhet kommer resten av världen få ta  del av denna möjlighet inom kort. 

Läs mer: 3 min

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!