, , ,

Instagram skrotar swipe up-funktionen

Instagram berättade nyligen att swipe up-funktionen kommer skrotas och ersättas av en sticker. Funktionen kommer fortsatt bara vara tillgänglig för de som har fler än 10 000 följare. Den nya stickern har testats under mer än två månader och lanserades fullt ut den 30 augusti.

Läs mer: 3 min

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!