, ,

Instagram och Facebook är inte nöjda med Apple och iOS14

iOS14, Facebook and Apple logo combined

Debatten om integritet och användarvänlighet har pågått läge och i samband med lanseringen av nya operativsystemet iOS14 som påverkar över en miljard användare har företrädare för Facebook och Instagram varit tydliga med sina åsikter. För annonssidan handlar det om potentiella begränsningar gällande personalisering och styrning. För Apple handlar det om att lyfta fram, och möjliggöra, ett alternativ som innebär mindre spårning av användarnas digitala aktiviter. Detta är en utmanade fråga tycker jag själv eftersom merparten av alla digitala användare vill ha relevant och intressant innehåll (vilket kräver spårning), samtidigt som personlig integritet är ett viktigt ämne för många. 

Läs mer: 3 min

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!