,

Instagram lanserar nya funktioner för att hjälpa användarna

News you want to use week 14

Instagrams nya funktion med video chatt

WhatsApp har upplevt en väldig uppgång i användande de senaste veckorna liksom Facebook och Instagram. Många av världens tekniska och digitala tjänster släpper nu funktioner för att underlätta användarnas liv i en tid när många är isolerade och kanske känner sig ensamma. Senaste funktionen från Instagram är Video Chat vilket är tänkt att underlätta sociala kontakter mellan vänner.

Läs mer: 3 min

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!