,

Instagram återinför det kronologiska flödet

Instagram

Som en del i satsningen för att behålla relevans och intresse bland användarna lanserar Instagram nu nya alternativ att få ditt flöde presenterat, och du kan själv välja hur du vill att just ditt flöde ska se ut.

Det kommer finnas tre olika alternativ:

  • Home: Den nuvarande vyn som introducerades 2016.
  • Following: Kronologiskt flöde av de konton användaren följer.
  • Favorites: En samling av konton användaren följer, även här kronologisk ordning.

Läs mer: 4 min

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!