,

Initiativ från Facebook för att minska falska nyheter om Covid-19

Facebook alert of COVID-19 posts

Ett nytt och bra test från Facebook som rullar ut en funktion som visar en informationsruta när användare försöker dela någon typ av information om corona / covid-19. Användaren får du ta del av länkens källa och datum som länken skapades. Detta ska fungera som ett extra steg innan delning är möjligt, helt enkelt för att få oss användare att reflektera över huruvida vi som användare kan stå bakom det som delas? Antagligen kommer Facebook få kritik för detta initiativ men jag tycker det är bra med alla typer av funktioner som gör att vi användare tänker till ett extra varv innan vi delar information vidare.   

Läs mer: 2 min

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!