, ,

Ingen datakälla täcker alla behov

Happy place

Det har blivit tydligare under senare år att användarnas fragmenterande digitala användande gör det omöjligt att hitta en enskild datakälla som ger alla svar  gällande användarnas beteende. Istället för att krampaktigt hålla kvar vid en enda lösning behöver företag hitta nya vägar för att skapa en så god bild som möjligt av läget. Genom att våga hitta flera informationskällor samt testa nya lösningar kommer effekten bli att nya insikter skapas, insikter som annars kanske gått förlorade. David Kull på Google har skrivit en utmärkt artikel som förklarar detta utförligare.

Läs mer: 3 min 

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!