,

Hur skapar vi värde på långsikt

News you want to use week 26

Vad som egentligen är värdeskapande blir en allt svårare fråga att besvara i takt med att våra samhällen blir allt mer komplexa. Det finns idag oändligt många aspekter att ta hänsyn till för att säkerställa att det man gör faktiskt skapar värde och inte får negativ inverkan. Samtidigt är värdeskapande viktigare än någonsin eftersom det är ett säkert sätt att behålla och skaffa nya kunder. Bifogat är en intressant artikel på ämnet som förhoppningsvis kan skapa lite nya tankar.

Läs mer: 8 min

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!