INSIGHTS


Här hittar du de senaste nyheterna och trenderna samt kunskapsfördjupningar som gör dig smartare än dina konkurrenter på Facebookplattformen.

Hindra ensamheten från att bli ett problem

News you want to use week 14

Kvinna som sitter på en bil i ett garage

Otaliga studier visar att den stora utmaningen med isolering är ensamheten. Trots digitala hjälpmedel så kan aldrig Zoom eller Hangout ersätta det fysiska mötet. Detta är något vi alla behöver vara uppmärksamma på under dessa tider och genom att uppmärksamma utmaningen kan vi försöka att hantera situationen. Scientific American har skrivit en bra artikel som ger tips för att inte drabbas av ensamhet i alltför hög utsträckning.

Läs mer: 2 min