, , ,

Google Shopping börjar visa miljövänliga produkter

Google skapar nya funktioner för alla konsumenter som aktivt vill göra mer klimatvänliga konsumtionsval. Dels introduceras en funktion i Google Shopping som visar vilka alternativ som är bäst för planetens klimat. Dessutom kommer flygresor att visas med ett tillägg där konsumenter kan se hur mycket utsläpp av koldioxid som skapas som ett resultat av resan. Viktig och bra satsning från Google tycker vi.

Read more: 4 min

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!