Future Retail

Det händer mycket inom detaljhandeln just nu. Toys R Us har gått i konkurs samma år som Alibaba sålde varor för $ 25 miljarder på en enda dag. E-handeln växer i en rasande takt samtidigt som den negativa utvecklingen för den fysiska handeln går snabbare än tidigare beräknat. Svensk Handel presenterade under våren en rapport som estimerar att det kommer ske stora förändringar under de kommande åren inom detaljhandeln.

  • Totalt väntas e-handeln utgöra 22 till 33 procent av den svenska detaljhandeln år 2025.
  • Inom sällanköpsvaruhandeln kommer näthandeln att stå för mellan 31 och 46 procent, varav utlandshandeln väntas utgöra 8 till 17 procent.
  • Antalet butiker i sällanköpshandeln väntas minska med mellan 6 000 och 11 000.  Antalet sysselsatta kommer att minska med mellan 28 000 och 49 000 till år 2025.

Vad kan då den fysiska handeln göra för att minska den negativa tillväxten? Det är lika självklart som det är utmanande men lösningen ligger i att anpassa sig till utvecklingen som sker på makronivåer och verkligen skapa värde för användaren.

Under 2019 och framåt måste smarta affärer känna sina kunder bättre än vad de känner sig själva. Konsumenter förväntar sig att detaljhandel kan använda data på ett smart sätt och skapa personliserade upplevelser som får konsumenten att vilja ha en relation med just din butikskedja. Detta kan kräva att ny teknik används för att komma nära konsumenten och förstå hen på djupet.

A-commerce. Glöm m-commerce nu är det genom automatisering som kunderna kommer vinnas. Konsumenter har redan indirekt lämnat över nästan alla moment av sin e-handel till algoritmer och automatiserade lösningar. Sökandet, förhandlandet, inköpen och leveransen är alla delar av kundresan som idag påverkas av teknik. Bakom trenden ligger konsumenternas allt högre ställda förväntningar. Idag litar kunderna på att på att varumärken vet vad de vill ha och fattar rätt beslut åt kunderna så att de själva slipper göra det. På den amerikanska marknaden har e-handel på prenumeration av produkter växt med över 100 % under de senaste fem åren (McKinsey & Company 2018). Google Duplex kommer snart kunna boka klipptid åt oss så våra förväntningar kommer bara öka över tid.

Oavsett vad man planerar att göra bör man inleda med att fråga sig själv – hur kan vi ge människor något som det uppfattar som värdefullt? Teknik kan såklart hjälpa till men för att verkligen ha möjlighet att skapa värde krävs en organisation med rätt förutsättningar att möta upp dagens högt ställda förväntningar. Det kommer inte vara den starkaste aktören som klarar sig utan den verksamhet som bäst kan anpassa sig till de ständigt förändrade omgivningarna.  

SIMON BEYER, CHIEF STRATEGY OFFICER
Har du frågor? Kontakta Ingager!
 
 
» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!