,

Från ecommerce till social commerce

Social commerce får varumärken att uppdatera strategin för hemsidor

I takt med att kunder allt mer använder sig av sociala kanaler för att hitta inspiration till olika inköp har dessa kanaler även blivit allt viktigare för att driva faktiskt försäljning. Facebook har otaliga funktioner som syftar till att driva föräljning, Pinterest erbjuder ”buy it” knappar, Shoppable Post finns tillgängliga på Instagram och givetvis finns det många fler exempel.     

Social commerce är inte längre ett fenomen som tillhör en avlägsen framtid utan något som händer här och nu – även bland dina kunder. 

För att vara framgångsrik inom social commerce gäller samma villkor som för all digital konvertering, dvs minska friktion genom smidiga integrationer. Den trafik som kommer till en handlares hemsida har, enligt flera studier, en högre köpintention jämfört med annan trafik eftersom användaren redan aktivt visat intresse för produkten eller tjänsten.

 

Den ökade mängden trafik från olika sociala kanaler till handlares hemsidor har resulterat i att många handlare börjat tänka om gällande utformningen av sina hemsidor. Historiskt har det debatterats huruvida en hemsida primärt ska vara en plats för inspiration eller tjäna som en intäktsdrivande försäljningskanal?

När sociala kanaler utgör en allt större del av trafiken som kommer in till hemsidor samtidigt som innehållet på sociala kanaler blir allt mer målgruppsanpassat och specifikt kan även hemsidorna bli allt mer specifika gällande innehåll. Visa varumärken har valt att enbart sälja vissa delar av sin produktkatalog via sociala medier och då anpassat hemsidans innehåll efter detta.

Landningssidor har för många handlare visat sig vara ett framgångsrikt format, framförallt ifall målgruppen använder mobilen i stor utsträckning. Laddningstiden för den externa sidan, där användaren ska genomföra köpet, har blivit en allt viktigare faktor för att inte tappa kunder under köpresan och landningssidor erbjuder en snabbare laddningstid jämfört med externa hemsidor. 

För aktörer som vill satsa mer på social commerce är det viktigt att säkerställa att alla data som produceras på externa kanaler kan registreras i så stor omfattning som möjligt för att möjliggöra förbättringar. Nya arbetssätt, på nya kanaler, kräver att handlaren vågar experimentera och testa nya metoder för att kunna identifiera hur just deras varumärke bör arbeta på kanalar som Instagram, Snapchat, Messenger och Facebook.

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!