,

Förutsättningar i uppmärksamhetsekonomin

Framgångsrik kommunikation och annonsering handlar mycket om att förstå, och anpassa sig till. De förutsättningar som existerar. En viktig förutsättning, eller begränsning, är användarnas vilja att uppmärksamma olika budskap. Det har gjorts en rad olika studier på området som alla pekar åt samma håll, tiden vi uppmärksammar ett budskap blir kortare och kortare. I den bifogade artikeln kan du ta del av en rad intressanta insikter kopplat till vår brist på uppmärksamhet.

Lästid: 2 min

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!