, ,

Google Analytics versus Facebook Insights

Möjligheten och förmågan att spåra resultat från digitala aktiveringar är en kritisk faktor för att kunna optimera närvaron på digitala kanaler. Nutidens två giganter, Facebook och Google, har varsitt eget analysverktyg – men data som kommer från de båda verktygen vekar aldrig stämma överens. Varför är det så? Här är sex potentiella förklaringar.

Google Analytics och Facebook Insight är båda fantastiska verktyg för att skapa förståelse kring resultaten som genereras via kanalerna, men det är viktigt att förstå var verktygen skiljer sig för att undvika frustration när data jämförs. Det finns en rad anledningar till att resultaten skiljer sig åt, här listar vi sex faktorer som förklarar olikheterna.

Konvertering genom multipla enheter
Kundresan är idag fragmenterad och utgörs av micro-moments. Konsumenter använder vanligtvis flera olika enheter under resan fram till att konverteringen genomförs. Google Analytics baserar sina resultat på cookies från den enhet som används vilket gör att det inte redovisar alla interaktioner som sker innan konverteringen.

Facebook har en unik möjlighet, tack vare att användaren är inloggad, att redovisa interaktioner som ledde upp till konverteringen från samtliga enheter som använts.

Annonsvisning och klick
Google Analytics använder som sagt cookies som följer användaren på en sajt, men har inte möjlighet att spåra annonsvisningar på samma sätt som Facebook. I de fall användaren inte godkänt användandet av cookies är det heller inte möjligt att spåra användarens aktiviteter via Google Analytics.

I de fall en användare rensar sin cookies kommer all historisk data bevaras i Google Analytics. För Facebook däremot försvinner data skapat inte då datan kan kopplas till användaren både innan och efter rensning. Det är också bra att ha i åtanke att Facebook bara samlar in data från den dag som målgruppen skapas, medans Google Analytics har möjlighet att använda data som skapats från historiska interaktioner.

Klick vs sessioner
Det finns en fråga företag ofta ställer sig när man jämför siffror från de båda systemen:
Varför stämmer inte antalet klick som Facebook rapporterar överens med antalet sessioner som Google rapporterar – det är ju samma sak?

Det finns flera förklaringar till denna diskrepans som är bra att vara medveten om:

  • Om en användare klickar på din annons på Facebook fler än en gång under 30 minuter kommer Google räkna detta som en enda session medan Facebook räknar detta som det antalet klick som användaren faktiskt genomförde.
  • I de fall en en användare av misstag klickar på en annons på Facebook och sedan ångrar sig räknas detta som ett klick men för att Google ska uppfatta klicket behöver hela sidan ha laddats. Det ska tilläggas att Facebook under senaste tiden bekräftat att företaget inom kort lanserar en funktion som motverkar detta.
  • När en användare klickar på din annons på Facebook och sedan är inaktiv under mer än 30 minuter för att därefter återigen går in på sidan kommer Facebook enbart registrera ett klick. Google däremot kommer i detta fall att rapportera två separata sessioner.

Multipel konvertering
Det här är en viktig del att förstå. Google möjliggöra tillåter endast en konvertering per klick vilket innebär att Google bara kommer rapportera en konvertering oavsett hur många konverteringar som faktiskt skede. Facebook däremot redovisar det antal konverteringar som genomför även om antalet konverteringar överstiger antalet klick.

Attributionsfönster
Attribution, eller tilldelning, skiljer sig också åt mellan Facebook och Google. Facebook attribuerar konverteringar som standard med utgång i 24h sedan annonsen visats och 28 dagar efter klick. Detta innebär att vid alla tillfällen som du vill jämföra data från Facebook måste den data som inte kommer från Facebook ha exakt samma attributionsfönster. Google attribuerar 100% av konverteringens värde till den kanal som användaren interagerade med före konverteringen.

Facebook erbjuder möjligheten att använda 24h, 7 dagar och 28 dagar som attributionsförnster.

Datum för konvertering  
Facebook rapporterar efter den tidpunkt som klicket som leder upp till att konverteringen sker, medan 3:e partsverktyg vanligtvis rapporterar den tidpunkt som konverteringen sker.

 

Vill du veta mer om Ingager? Chatta med oss, ring oss eller skicka ett mail. Du hittar våra kontaktuppgifter här!

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!