, ,

Facebook uppdaterar algoritmen

Facebook vision är People use Facebook to stay connected with friends and family, to discover what’s going on in the world, and to share and express what matters to them. Det indikerar att företaget inte enbart ser sig som ett globalt socialt nätverk utan primärt som en verksamhet vars syfte är att tillhandahålla möjligheten till värdeskapande kommunikation mellan användarna.  

Under de senaste åren har plattformen allt mer blivit en kanal där företag och organisationer publicerar olika kommersiella budskap. Redan under 2017 sipprade det ut nyheter om Facebooks planer att utveckla sin tjänst till förmån för innehåll som har högre personlig relevans för användarna.

Med detta i åtanke är Mark Zuckerbergs tillkännagivande under natten till fredagen 12 januari, gällande en större uppdatering av algoritmerna som styr innehållet i nyhetsflödet, egentligen inte speciellt överraskande. Facebook nyhetsflöde har under de senaste åren sakta glidit allt längre från företagets ursprungliga syfte och därför introducerar företaget nu åtgärder som ämnar att styra tillbaka nyhetsflödet till en kanal som premierar innehåll som verkligen betyder något för Facebooks användare.   

När dessa uppdateringar väl får effekt i nyhetsflödet kan man som användare förvänta sig att se en mindre andel inlägg från olika företagssidor och en större andel inlägg från familj och vänner. Uppdateringarna av algoritmen kommer få effekter på företag, myndigheter och organisationer som använder Facebook för att kommunicera med sina användare och kunder via nyhetsflödet.

Det är i nuläget utmanande att ge en exakt bild av de konsekvenser som uppdatering kan få för kommersiella aktörer men med stor sannolikhet kan man räkna med några av följande konsekvenser.

  • Click-bait kommer inte längre ha samma möjlighet att spridas på Facebook då Facebook kommer prioritera mer personliga, meningsfulla och värdeskapande interaktioner istället för att enbart räkna antalet interaktioner
  • Med stor sannolikhet kan man förvänta sig en minskad organisk räckvidd, sänkta nivåer av referenstrafik och sjunkande siffor för videovisningar. Den organiska trafiken har de senaste åren fallit allt mer och nu kommer det bli än svårare att räkna med ”gratis” organisk trafik.
  • Företag kommer, likt tidigare, fortsatt att kämpa om användarens uppmärksamhet i nyhetsflödet. En allt mer intensiv kamp om det begränsade utrymmet i nyhetsflödet kommer sannolikt driva upp priset för annonsering.
  • Annonser eller inlägg vars innehåll inte håller hög kvalité, har dålig copy eller riktas mot fel målgrupp kommer sannolikt inte ge några resultat utan enbart generera kostnader för annonsörerna.
  • Innehåll som skapar genuint engagemang från användarna kommer prioriteras när algoritmen ska avgöra vilket innehåll som ska visas högt upp i nyhetsflödet. Det blir än viktigare att verkligen förstå vad användarna uppskattar för innehåll för att skapa en framgångsrik närvaro på Facebook framöver.

Samtidigt som detta skapar en rad utmaningar för alla marknadsförare som använder sig av Facebook kan det ses som starten på en ny era inom digital marknadskommunikation där kunskap, insikt och erfarenhet premieras. Det kommer inte längre vara den aktör som har mest pengar som vinner utan den som bäst förstår hur värde skapas för den aktuella målgruppen.

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!