, ,

Facebook Pixel ersätts med Conversion API under 2021

Conversion API

Facebooks pixel har kommit att bli en grundsten i många företags annonsering eftersom funktionen möjliggör mer relevanta annonser till användare. Eftersom pixeln använder sig av tredjepartsdata som hämtas från användarnas aktivitet i olika webbläsare kommer merparten av pixelns funktonalitet försvinna vid slutet av 2021, när världens stora webbläsare inför restriktioner. När pixeln inte längre kommer kunna användas har Facebook tagit fram en lösning som hämtar information från annonsörens server och skickar denna information till Facebooks servrar. Detta kommer faktiskt erbjuda nya möjligheter för annonsörer eftersom Conversion API gör det möjligt att mäta interaktioner närmare själva köpet, det vill säga längre ner i köpresan. Vi rekommenderar alla som idag använder Facebooks pixel att redan nu börja planera för en implementation av Conversion API under 2021.

Läs mer: 2 min 

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!