,

Facebook – nya möjligheter för att lyckas med annonsering

Facebook ersätter relevance score med tre separata värden – Sedan 2015 har framgången för annonser på Facebook bestämts av ett enda värde, Facebook Relevance Score. Värdet på annonsens kvalité har avgjort antalet personer som annonsen visats för, hög kvalité på annonsen har inneburit att Facebook visat annonsen för fler personer och därmed blir kostnad per visning lägre. I den bästa av världar skulle det vara enkelt att förstå hur exempelvis AdWords Quality Score och Facebook Relevance Score fungerar men det är inte helt självklart.

Värdet på Facebook Relevance Score är ett resultat av dels kvalitén på annonsen men speglar även engagemanget som annonsen skapar. Efter att annonsen visats över 500 gånger gör Facebook en förväntad prognos för hur annonsen kommer prestera och detta avgör sedan vilken Relevance Score en annons tilldelas. Det är dock inte antalet likes, kommentarer, delningar etc som avgör värdet på annonsen utan det är istället kopplat till hur väl Facebook tror att annonsen kommer prestera mot den målsättning som annonsören satt. Annonsörer som lyckats skapa en annons som leder till att den utsatta målsättningen uppnås, det är den typen av annonsör vars annonser får en hög Relevance Score och därmed får sina annonser visade för många användare.

Jakten på en hög Relevance Score verkar nu vara över efter att Facebook annonserat att företaget kommer ersätta det gamla värdet med tre nya värden som ska indikera kvalitén på olika annonser. Den 30 april kommer annonser istället bedömas enligt följande parametrar:

  • Kvalité – Hur bra är annonsens upplevda kvalité jämfört med andra annonser som vill nå ut till samma målgrupp?
  • Konverteringsgrad – Här tittar Facebook på hur väl en viss annons förväntas konvertera användare när Facebook jämför med andra annonser med samma typ av målsättning och som riktar sig till samma målgrupper.
  • Engagemangsgrad – Facebook uppskattar den förväntade engagemangsgraden för en viss annons och hur den står sig mot andra annonser som också vill synas mot en specifik målgrupp.

De tre olika parametrarna som ersätter Relevance Score kommer vara mer specifika och förhoppningsvis skapa prognoser som är mer relevanta jämfört med ett enda värde.

Det finns en rad sätt att arbeta för att stärka det värde som en annons tilldelas av Facebook. Väldigt specifika målgrupper, göra grymma annonser, testa allt som går att testa och att verkligen förstå vad ens målgrupp uppfattar som värdeskapande. Genom att skapa annonser som är estetiskt tilltalande med ett budskap som löser användarens problem kommer man långt. När man även lyckas rikta annonserna till rätt personer – då kommer annonseringen gå riktigt bra och resultaten av annonseringen kommer märkas.

SIMON BEYER
CHIEF STRATEGY OFFICER

Har du frågor? Kontakta Ingager!

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!