,

Experiment verkar vara vägen till framgång

News you want to use week 11

Barn experimenterar med kemi i mörkt rum

Det finns givetvis ingen enskild parameter som säkerställer en framgångsrik anpassning till en snabbföränderlig värld, men en gemensam aktivitet som återfinns bland alla framgångsrika verksamheter är vilja att testa och experimentera för att hitta bra lösningar. I den bifogade artikeln från Harvard Business Review kan du läsa om vikten av att skapa en intern kultur som främjar experiment. I en värld som ständigt utvecklas finns inga facit utan vi behöver tillsammans hitta de lösningar som passar bäst just nu.

Läs mer: 3 min

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!