,

En möjlig väg mot att återfå intäkter

News you want to use week 20

Curved road through green hills at sunset

Gemensamt för många av världens företag är behovet av att återfå tidigare intäkter, och helst ska det gå ganska snabbt. Som mycket annat här i världen finns det inga snabba lösningar men McKinsey har tagit fram, vad de anser är, delar som är särskilt viktiga för att möjliggör en snabb återväxt. I grova drag handlar det om att:

  • Identifiera vad som verkligen är viktigt, samt att våga prioritera.
  • Agera snabbt, ta beslut längs vägen och ha en ständig rörelse framåt.
  • Skapa en arbetsmodell som är blixtsnabb och flexibel.

Läs mer: 5 min

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!