,

E-handeln i USA upp med 49% i april

News you want to use week 21

Half closed Macbook in dark room

En rapport från Adobe visar att e-handeln i USA ökade med 49% under april, framförallt som ett resultat av ökad e-handel inom livsmedel. På kort sikt även den ökade e-handel ett faktum på de flesta marknader, den stora frågan är vad effekten blir på längre sikt? Oavsett tror jag att den här typen av signaler kommer innebära att fler företag accelererar den digitala omställningen. Den här typen av förändringar brukar vara avhängda hur den amerikanska marknaden fungerar och därför var siffrorna för april viktiga för oss alla. 

Läs mer: 2 min

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!