,

Digitala makrotrender som påverkar din marknadsföring 2019

Vi befinner oss i vår tids stora förändring – den digitala omställningen. En utveckling som de flesta organisationer upplever är svår att greppa och hantera. Det finns ett antal makrotrender inom den digitala världen som kommer påverka sättet vi kommunicerar under 2019. Trender som alla inom kommunikation och marknadsföring på något sätt kommer behöva förhålla sig till.

Vilka trender kommer då påverka kommunikationen under 2019?

Globaliseringen skapar behov för det lokala

I takt med att globaliseringen får allt mer kännbara effekter på våra liv växer det fram en motreaktion i form av att det lokala får större relevans för människor. Det är omöjligt att ta till sig all information som skapas idag och därför söker vi oss till sådant vi känner igen och känner till – det lokala.

Vår data blir vår valuta

Idag är användare väl medvetna om att alla data de lämnar ifrån sig kommer att användas vid framtida kommunikation. Därför behöver företag skapa tjänster som är så pass bra att användarna är beredda att lämna ifrån sig sin data. Data är valutan som används i transaktioner mellan användare och företag.

Content är inte king på egen hand

Det skapas ofantligt mycket innehåll idag, alla är helt plötsligt content creators och internet svämmar över av innehåll. För att användarna ska kunna hitta till just ditt innehåll krävs det att SEO-avdelningen och innehållsskapare samarbetar och tillsammans skapar en strategi för att synliggöra innehållet.

Allt går snabbare och vi blir otåligare

I genomsnitt spenderar vi 1,7 sekunder på varje inlägg som kommer upp i vårt Facebookflöde på mobilen. När det tar längre än 3 sekunder för en extern sida att laddas avbryter drygt 50 % av användarna besöket. Som användare är vi idag extremt otåliga och kommunikationen behöver vara tydlig för någon ska stanna upp vid just dina inlägg. Det är inte bara utvecklingen som går snabbt – hastighet är en betydande del av utvecklingen.

Skapa en smooooth upplevelse

Klarnas pay-off Smooth Payments är ett tecken i tiden. Som användare har vi högt ställda förväntningar på sajter, appar och funktioner. Eftersom kundresan blir allt mer fragmenterad är det allt viktigare att hjälpa användaren framåt genom att ta bort alla hinder som kan finnas. Ett ytterligare incitament till att skapa en smidig upplevelse är att det blir allt dyrare att driva trafik till sajter och de personer som väl kommer till sajten inte ska uppleva några hinder för att fortsätta vidare i kundresan.

Hyper-personalisering inom allt fler segment

När mer data skapas kan företag givetvis också samla in mer data för att anpassa tjänster och produkter till enskilda användare. Ett sätt att påskynda datainsamlingen är att samarbeta med andra aktörer för att öka förståelsen kring användarens beteende och behov. Spotify inledde i september 2018 ett samarbete med Ancestry.com för att använda DNA data till att skapa unika spellistor som var helt individanpassade. Under 2019 kommer vi antagligen se ett mer strukturerat användande av data för att öka personaliseringen.

SIMON BEYER, CHIEF STRATEGY OFFICER
Har du frågor? Kontakta Ingager!
» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!