,

Bygg företagskultur under nya omständigheter

News you want to use week 12

Passion led us here written on concrete with two peoples shoes in the sunlight

För att alla ska ha möjlighet att behålla motivationen under oroliga omständigheter kommer kulturen inom företag få en allt större betydelse. Det finns faktorer som ledare behöver ta hänsyn till och även delar som medarbetare behöver tänka på. I denna artikel kan ni läsa mer om vikten av företagskultur vid distansarbete över längre tid.

Läs mer: 3 min

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!