,

B2B företag har mycket att vinna på social media – 4 punkter som förklarar varför

Merparten av företag och organisationer verksamma inom B2B inser idag att social media är en bidragande faktor för att skapa tillväxt och driva sin affär framåt. Denna insikt har skapat ett ökat antal poster på sociala medier från B2B företag och många B2B aktörer har även börjat investera delar av sin marknadsbudget i annonsering på sociala kanaler.

Det är givetvis positivt att även företag och organisationer verksamma inom B2B testar nya kanaler och utvecklar sin kommunikation mot potentiella kunder och intressenter. Dock är det viktigt att uppmärksamma att social media inte är en checkbox som företag och organisationer kan checka av för att sedan återgå till arbetsprocessen som gällde innan arbetet med sociala medier påbörjades. Bara för att det finns material som ligger live och annonseringen rullar på är arbetet inte färdigt.

Företag och organisationer inom B2B behöver tänka på ett antal saker för att deras arbete ska ge önskade resultat över tid genom att applicera några nya tankar i det dagliga arbetet. För de aktörer som arbetar planerat, strukturerat och vågar agerar långsiktigt erbjuder sociala kanaler fantastiska möjligheter, inte minst gällande förståelsen för den egna målgruppen. Nedan har vi listat fyra punkter som förklarar varför sociala media är viktigt för B2B företag och vad som är viktigt att tänka på.

Marknadsföring och kommunikation genom sociala medier bör vara en del av en integrerad marknadsföringsstrategi
Community management, organisk social trafik, annonsering via sociala medier, social selling, rekrytering genom sociala medier, analys av trafik från social medier och mycket mer är vad som utgör sociala medier. Alla dessa delar behöver arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål och behöver vara en del av en större integrerad marknadsföringsstrategi. Anledning till varför det är så viktigt med en integrerad strategi är det faktum att potentiella kunder aldrig enbart kommer använda sig av en endaste digital kanal. Målgruppen för en viss kampanj kanske ser en annons på Facebook, Googlar för mer information senare på kvällen, tar emot ett epost som innehåller mer information och anmäler sig slutligen till eventet som den första Facebookannonsen informerade om. På grund av användarnas varierande användning av olika digitala kanaler är det väldigt viktigt att det innehåll som publiceras via sociala medier har en tydlig koppling till ett övergripande syfte. Det innehåll som publiceras på sociala medier bör vara länkat till, och integrerat med, alla de digitala kanaler som ett B2B företag eller organisation använder sig av.

Marknadsföring via social media behöver vara ”always on”
Social media har inga öppettider, tar inga sommarlov och stänger aldrig, användarna är vanligtvis aktivast utanför kontorstider och under ledigheter. Detta beteende behöver beaktas när strategin för sociala medier ska utformas. B2B företag måste därför anamma ett ”always on” tänk vid planering av kampanjer och under genomförandet. Potentiella kunder behöver tas hand om, vårdas, informeras och utbildas genom hela säljtratten. En enstaka, kort kampanj har aldrig möjlighet att övertyga och omvandla en person till att bli kund. För det företag och organisationer som vill skapa riktiga resultat från sin närvaro i sociala medier krävs det att man tänker och planerar på årsbasis, inte bara för nästa vecka eller månad.

Innehåll i social media behöver anpassas till kundresans olika steg
Digital marknadsföring från B2B företag är vanligtvis skräddarsydd för de olika stegen som kundresan innehåller. Exakt samma sak gäller för social media. Innehållet och taktiken behöver fungera under alla olika steg som kundresan innebär just i den branschen du verkar inom. Budskapet som når mottagaren måste vara i linje med den förväntade kunskapsnivån. Vad behöver en person veta om er tjänst eller produkt innan den känner sig trygg med att göra ett köp? Vanligtvis sker inte ett B2B köp vid första interaktionen och därför blir det extra viktigt att vårda relationen, informera och utbilda. Social media är en av de bästa kanalerna som finns för detta givet att företag ger den potentiella kunden tid att skapa sig en egen uppfattning genom ökad informationsinhämtning och för att ett behov verkligen ska uppstå.

All typ av marknadsföring via sociala medier startar med en strategi
Som vi skriver ovan handlar marknadsföring via social media om så mycket mer än att bara publicera inlägg eller köpa annonser. För att social media ska ge önskade resultat är det viktigt att utgå från ett tydligt och realistiskt syfte som inkluderar målsättningar eller KPI:er. Företag behöver även ha en god förståelse för sin målgrupp och de behov som företag kan uppfylla för sin potentiella kunder. För att skapa relevant innehåll är det nödvändigt att företaget har en god förståelse för de olika stegen som kundresan består av och köpprocessens olika delar. Allt detta samlat skapar en bra grund för att ta fram en strategi som gör det möjligt för B2B företag att nå ut till de olika målgrupper som företaget anser ha potential att bli kunder. När det operativa arbetet med sociala medier startat är det viktigt att lyssna på och förstå hur de olika målgrupperna interagerar med varumärket för att kunna lära sig mer om vad som uppfattas som relevant. Genom att förstå sin målgrupp, optimera sitt innehåll baserat på användarnas engagemang under olika delar av kundresan erbjuds fantastiska möjlighet att skapa värde för ert företag från social media.

 

Vill du veta mer om Ingager? Chatta med oss, ring oss eller skicka ett mail. Du hittar våra kontaktuppgifter här!

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!