, ,

Apple släpper Mobility Trend Report

News you want to use week 17

Apple Maps mobility trends report

Det sker många oväntade saker under turbulenta tider, exempelvis har Apple släppt ett verktyg där företaget delar med sig av data från Maps. I verktyget Mobility Trend Report går det att, i realtid, se hur vi i olika regioner söker på Maps. Det ovanliga i detta fallet är att Apple väldigt sällan släpper data men nu gör Apple ett undantag. 

Läs mer: 2 min

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!