, ,

2021 erbjuder stora möjligheter för entreprenörer inom e-handel.

Vi listar fem intressanta anledningar till varför

E-handel

Det kommer onekligen ta lång tid innan vi fullt ut förstår effekterna orsakade av den pågående pandemin, men historien har lärt oss två saker när det kommer till ekonomiska konsekvenser. För det första har det alltid funnits företag som klarat sig väl genom kriser. För det andra skapar en orolig ekonomisk situation inte enbart kortsiktiga förändringar i efterfrågan utan säkerställer även ofta långvariga förändringar. Ett exempel på detta går att hämta från SARS utbrottet i Kina 2003, ett tillfälle som många experter ser som genombrotten för den inhemska e-handeln. Det var under denna period som Alibaba och andra digitala jättar fick sina stora genombrott.

Det är idag antagligen alltför tidigt för att göra den typen av positiva prognoser med tanke på att vi är i början av en recession. Oavsett är det nu rätt tid att utvärdera krisen från ett affärsperspektiv och därigenom ha möjlighet att förutse potentiell tillväxt baserat på de förändringar vi ser i såväl användare- som konsumtionsbeteende. Möjligheterna är många, särskilt inom e-handel, och nedan förklaras mer exakt vart dessa möjligheter finns.

  1. Stark tillväxt inom e-handel

Under andra kvartalet ökade e-handeln med 49 procent i Sverige jämfört med 2019. Under tredje kvartalet var tillväxten stark även om prognoserna visar att det inte var samma dramatiska utveckling. I takt med att samhället öppnar upp allt mer vågar sig fler konsumenter ut för att shoppa. Men det är många som fortfarande upplever sig vara i riskgrupp och föredrar e-handel. Tillväxten har drivits fram dels av en ökning bland existerande e-handlande konsumenter men även av att helt nya grupper har börjat e-handla. Såväl Facebook som Klarna rapporterar om en stor ökning av nya e-handlade konsumenter från gruppen +65 år. Målgruppen som är intressant för e-handlare har således växt.

För många konsumenter som just börjat e-handla har det initialt varit dagligvaror samt medicin som varit intressant men under de senaste månaderna har även andra branscher upplevt en tillväxt av helt nya grupper som e-handlar hos dem. Givet fördelarna som e-handel innebär i form av utbud, leveranser och flexibilitet är det troligt att nytillkomna e-handlare har påbörjat ett beteende som de kommer behålla.

  1. Konsumenter väljer bort traditionell handel

Detaljhandeln upplevde utmaningar redan innan pandemin slog till och på många marknader skapar rädslan bland konsumenter i kombination med diverse restriktioner ett tufft läge för många inom handeln. Analysfirman Green Street prognostiserar att varannan butik som finns i amerikanska shoppingcenter kommer vara stängd vid slutet på 2021. I Sverige har termen “butiksdöden” myntats och i takt med att vi fortsätter arbeta hemifrån ändras våra beteenden allt mer. Trenden är att många spenderar allt mindre tid i butiker och allt mer tid framför mobilen och datorn. En nyligen publicerad undersökning visar att ett av fyra köp är ett direkt resultat av interaktioner på sociala medier, såväl själva köpet som vägen dit har påverkats av nya beteenden.

Utvecklingen är givetvis förödande för alla människor som idag arbetar inom den traditionella handeln men detta kanske var en utveckling som på vissa sätt var oundviklig i takt med att tekniken påverkar våra beteenden. Konsumtionen kommer dock inte avslutas av uppenbara skäl, vi behöver mat, kläder och annat även under en pandemi. En stor andel av den konsumtion som försvinner från den fysiska affären kan plockas upp av duktiga e-handlare alternativt aktörer som lyckas skapa en hållbar strategi för omnikanaler. Nya möjligheter skapas i takt med att konsumenter och användare utvecklar förändrar sitt beteende

  1. Social plattformarna vill underlätta livet för e-handlare

2004 när Chris Anderson publicerade boken The Long Tail så introducerade han även begreppet som förklarade hur Google kunde tjäna stora summor genom att ofantligt många mindre annonsörer på sin plattform. Sexton år senare återupprepar sig fenomenet men denna gång handlar det om Facebook och Instagram med flera. Facebook har redan över nio miljoner företag som annonserar på plattformen och företaget gör sitt yttersta för att underlätta arbetet för mindre e-handlare. Lanseringen av Facebook Shops är ett konkret exempel för hur företaget skapar lösningar som ska hjälpa mindre aktörer att lyckas.

Målsättningen för många av de sociala plattformarna handlar om att göra det så enkelt och smidigt som möjligt att använda annonsverktygen. Detta innefattar även integration av olika tjänster för att erbjuda annonsering, kommunikation och betalmöjligheter på en och samma plattform. Ett exempel är Facebooks arbete med att integrera WhatsApp, Messenger samt Instagram Direct för att minimera friktion när annonsören ska kommunicera med kunden.

  1.  Tekniska lösningar skapar helt nya affärsområden

Introduktionen av ny teknik har i alla tider möjliggjort nya affärsmodeller för de som har modet att testa nytt och chansen att se nya möjligheter på marknaden. Ett område som för tillfället är fullt av möjligheter är D2C (direct-to-consumer), där tillväxten varit stark under flera år. Experter inom området förväntar sig att marknaden ska växa ytterligare och bara under 2021 är prognosen en ökning på 19 procent. Värt att notera är att denna prognos skapades innan pandemins utbrott vilket bör innebära att den faktiska ökningen kan bli än större.

Möjligheterna inom D2C stärks kontinuerligt som ett resultat av nya tekniska lösningar som, utöver plattformslösningar såsom Facebook, Amazon eller E-bay, möjliggör mindre och fristående företag att bygga en egen verksamhet via digital försäljning. Ett bevis på potentialen inom D2C går att utläsa från Shopifys resultat under andra kvartalet 2020. Mitt under pandemin lyckades den kanadensiska e-handelsplattformen öka försäljningen med hela 97 procent. Det resultatet bevisar nästan på egen hand vilken stor potential som finns inom e-handel för små- och medelstora företag.

  1. Potential i nya kanaler och lärdomar från andra marknader 

I såväl Nordamerika som Västeuropa har e-handel och nya leveransalternativ blivit en del av vår vardag, många tycker säkerligen att vi i Sverige ligger långt fram i utvecklingen. Men studerar man exempelvis andelen invånare som handlar dagligvaror via digitala kanaler ligger Sverige långt efter jämförbara länder. Potentialen hittar man egentligen inte i nuläget utan genom att förstå framtidens möjligheter, behov och beteenden.

Kina, som på många sätt skiljer sig från Sverige, ligger långt fram när det handlar om digital handel. Genom att titta på den kinesiska marknaden för e-handel går det säkerligen att identifiera möjligheter som kommer bli relevanta även i Sverige. TikTok var kanalen som många kinesiska e-handlare, och traditionella aktörer, vände sig till under pandemin för att upprätthålla sin försäljning. TikTok som kanal och de funktioner som utvecklas baserat på ett nytt användarbeteende erbjuder fortfarande stora möjligheter. Instagram kommer inom kort lansera Live Shopping, en trend som har sitt ursprung i, just det, Kina.

Den som vågar anpassa sig har mycket att vinna!

En sak kan vi med säkerhet konstatera: digitaliseringen har tagit ett steg framåt i utveckling som en effekt av pandemin. Den amerikanska e-handeln ökade lika mycket på tre månader under pandemin som under de senaste tio åren sammanlagt. Varje enskild e-handlare, och traditionella aktör, behöver anpassa sig till de nya förutsättningar och förväntningar som finns.

I takt med att konsumenter lever allt större del av sina liv på digitala plattformar och tjänster ändras även deras beteenden kopplat till konsumtion vilket gör att möjligheterna inom e-handel är stora. Det är något av en perfekt storm för den som vill ta chansen och vågar satsa inom detta fält. Amazon, Instagram, Shopify eller Facebook – verktygen finns tillgängliga för den som vill utveckla sin affär.

SIMON BEYER
CHIEF STRATEGY OFFICER
Har du frågor? Kontakta oss!

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!