, ,

11 tips som kan öka engagemanget på sociala medier

Pandemin har resulterat i att många användare spenderar mer tid online och dessutom blivit mer benägna att testa nya produkter och tjänster. Men för att överhuvudtaget fånga användarnas uppmärksamhet krävs att du som avsändare lyckas skapa lite (helst mycket) engagemang bland mottagarna. Jessica Malnik har listat 11 tips  som kan skapa högre engagemang på sociala medier.

Läs mer: 4 min

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!