Paid Search

Service

Ingager integrerar Google Ads med er marknadsföring för att maximera räckvidd och använda budgeten på effektivaste sätt. En fullservice-lösning, från inledande analys till löpande rapportering.

Betydelsen av och utmaningarna med sökordsmarknadsföring är större än någonsin tidigare. Större och större andelar av marknadsförings-budgetarna går till Google, med det ökar konkurrensen om de begränsade antal annonsplaceringarna och kostnaden per klick. Med tydligt definierade målsättningar, bevisade metoder och processer samt detaljerad rapportering skapar Ingagers team av Google Ads-specialister effektiva kampanjer och tillväxt.

Med stor förståelse för er affär, konsumenttrender, integrering med sociala medier och plattformarnas utveckling skapar Ingager konkurrensfördelar.

Tjänstens omfattning:

  • Nuläges och konkurrentanalys
  • Planering baserad på övrig marknadsföring och säsongsvariationer
  • Integrering med aktiviteter på Meta, TikTok, LinkedIn
  • Löpande optimering
  • Analys för att definiera Life Time Value
  • Regelbunden rapportering och utvärdering

Ta reda på mer:
Läs ett case
Boka ett möte

Andra tjänster