Digital Marketing Strategy

Boka möte

Service

En tydlig digital marknadsföringsstrategi skapar möjligheter att fatta välgrundade beslut, stärka resultaten och effektivisera operativa insatser – i syfte att skapa tillväxt. Genom att linjera den digitala marknadsföringsstrategin med den bolagsövergripande strategin och taktiska marknadsföringsaktiviteter ökar konkurrenskraften betydligt.

Ingager har lång erfarenhet av att arbeta med såväl grundare av verksamheter som ledningsgrupper och beslutsfattare. Vår djupa förståelse för såväl omvärldsfaktorer som nya trender kopplat till digital marknadsföring och strategi ger Ingager möjlighet att erbjuda allt ifrån en genomlysning av nuvarande verksamhet, till att tillsammans med våra kunder skapa och implementera nya strategier för digital marknadsföring.

Ingager hjälper sina uppdragsgivare med:

 • Analys av nuvarande struktur och aktiviteter kopplade till digital marknadsföring och områden som är länkade till den digitala marknadsföringen.
 • Omvärldsanalys (kundbeteenden, trender, marknad, konkurrenter)
 • Stärkt insikt i uppdragsgivarens position på marknaden i relation till andra relevanta aktörer.
 • Målbildsdefiniering och strategiformulering
 • Identifiering av områden som möjliggör stärkta resultat (kompetens, teknologi, budget, samarbetspartners etc) samt framtagande av strategisk plan
 • Operativa digitala marknadsföringsstrategier:
  • Målgruppsstrategi
  • Funnelstrategi
  • Plattformsstrategi
  • Innehållsstrategi
  • Budgetallokering
  • Tracking & KPIer
 • Strategisk rådgivning inom digital marknadsföring

 

Vi skräddarsyr alltid uppdraget utifrån våra kunders behov, oavsett om det handlar om att översätta bolagsövergripande strategi till en konkret digital marknadsföringsstrategi, eller framtagande av specifika digitala marknadsföringsstrategier för t.ex. geografisk expansion och lansering av nya produkter/tjänster.

Ingagers kombination av strategisk kompetens och digital marknadsföringsexpertis gör att vi kan arbeta hela vägen från övergripande strategi till operativt genomförande och löpande drift av kunders digitala marknadsföring.
Ingager har erfarenhet av att skapa tillväxt via digital marknadsföring. Efter att ha genomfört strategiska projekt med några av världens ledande varumärken vet vi vad som fungerar i praktiken och därmed vilka strategier som har sann affärspåverkan.

Eftersom digital marknadsföring är i ständig utveckling skapas nya beteendemönster, tekniska möjligheter och utvecklade kundresor. Ingager finns alltid tillgängliga för utveckling av strategi, innehåll och optimering.

Andra tjänster