,

WhatsApp tar upp kampen med Swish

News you want to use week 26

För att verkligen bli ett ekosystem att räkna med krävs möjligheten att genomföra betalningar och skicka pengar till andra användare. Den lärdomen går att dra från den asiatiska marknaden. Nu är WhatsApp, och därmed Facebook, på väg mot denna viktiga milstolpe. I Brasilien testar nu WhatsApp möjligheten att skicka pengar, men även genomföra betalningar, genom WhatsApp. I detta första test är det gratis för användare att skicka pengar mellan varandra men företag som tar emot betalningar betalar strax under 4 procent.

Läs mer: 3 min

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!