Spännande nyheter från mobilmässan i Barcelona – Vad är nytt?

News you want to use week 10.

Varje år samlas alla som vill vara något inom mobilindustrin i Barcelona på Mobile World Congress för att tillsammans presentera allt som är nytt och häftigt. Mässan brukade, likt CES i Las Vegas, primärt handla om nya produkter och funktioner kopplade till dessa men när mobilen numera är den centrala enheten i användningen av en rad uppkopplade tjänster finns det intressenter från nästan alla branscher. Årets mässa lyfte en rad intressant trender och nedan hittar ni ett axplock.

  • Augmenting vår Reality – fram växten av mobilt AR skapar helt nya förutsättningar för marknadsförare att skapa nya upplevelser
  • 5G kopplar samman världen – Smarta mobiler och 4G har blivit standard och därmed förlorat lite av sitt nyhetsvärde och användarupplevelse är inte lika häftig längre. 5G kommer med stor sannolikhet på nytt skapa en wow-känsla bland användare och användningsområdena för vad vi kan göra med våra mobiler kommer nå nya höjder.
  • AI ska hjälpa, inte stjälpa – I takt med att AI blir en mer integrerad del av digital marknadsföring uppstår frågor kring vilket strategi företag bör ha gällande etiska frågor rörande AI. Här finns inga färdiga svar men det är en viktig fråga att lyfta.
  • Framtiden tillhör kvinnor – ett genomgående tema under mässan handlade om betydelsen av att ytterligare säkerställa att mobilbranschen tar tillvara på kvinnors kompetens. Unilever har tillsammans med UN Women och 22 andra företag startat Global Innovation Coalition for Change som syftar till att fånga och förverkliga idéer från unga kvinnor.
  • Customer Experience (CX) fortsatt viktigt – trots alla coola funktioner och häftiga buzzwords var ett tydligt tema för mässan vikten av att ge användaren eller kunden en upplevelse som håller hög kvalité.

Läs mer?  Lästid ca 2 min

 
» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!