,

Tips för att accelerera utvecklingen

News you want to use week 18

Suddig väg mot upplyst stad

Vissa underliggande trender har fått en rejäl skjuts under Covid-19, många är mer digitala och vi utnyttjar till fullo de möjligheter som digitala funktioner och tjänster erbjuder. Företag som tyckt sig ligga långt fram i utvecklingen har i rask takt tagit fram nya tjänster och de som tidigare varit avvaktande har tvingats till en snabb digital transformation. Det finns givetvis en rad möjligheter kopplat till det ökade användandet av digitala tjänster men hur tar man sig an dessa mitt i en kris? McKinsey Digital försöker ge svar på denna fråga i artikeln som är länkad till detta inlägg.

Läs mer: 5 min

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!