,

Så ser ungdomars sociala medievanor ut 2022

Kids

TikTok och Instagram är de stora vinnarna i en ny studie från Pew Research Center där ungdomars sociala medier-användning undersökts. 67% använder TikTok och 62% använder Instagram. Facebook har däremot tappat ordentligt i popularitet i målgruppen. 2015 låg siffran på 71%, nu är den nere på 32%.

Läs mer:  3 min

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!