Ubers har ett hemligt vapen – Vad är nytt?

News you want to use week 42.

Uber är ett företag som alla nationalekonomer älskar att diskutera eftersom företaget påminner så mycket om det perfekta exemplet av vad som händer när en aktör skapar en helt ny marknad. Det sker inte ofta men Uber har lyckats.

En av anledningarna till att Uber lyckats så väl är att företaget insett vikten av att ha extremt bra koll på olika omvärldsfaktorer och tidigt förstå trender i samhället. Tidningen Quartz skrev nyligen en artikel om Ubers något hemliga team som arbetar med just den här typen av frågor.

Uber har anställt ett över ett dussin toppekonomer från olika prestigeskolor som fungerar som en intern ”think tank”.  Teamet arbetar med quantdata för att genom akademiska metoder kunna hjälpa företaget med det övergripande strategiarbetet. Officiellt heter gruppen Research and Economics men internt kallas grupper Ubernomics. Ett intressant initiativ som fler storföretag borde ta efter. 

Läs mer?  Lästid ca 4 min

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!