,

Pinterest är nu större än Snapchat

News you want to use week 4.

Den amerikanska marknaden är på många sätt en indikator för hur resten av västvärlden kan komma att ta till sig nya trender och tjänster. Dels är USA en stor och viktig marknad men  det är också där många företag släpper sina tjänster och testar nya funktioner allra först. Därför är det intressant att se hur Pinterest nu är den tredje största sociala tjänsten i USA efter att ha ökat nio procent under senaste året. Detta innebär att Snapchat flyttas ner till en fjärdeplats, något Snap säkerligen inte är nöjda med. Kan det vara så att Snapchats fokus på yngre användare gjort att målgruppen är mättad eller kanske är det så att alla satsningar från Pinterest de senaste året börjar betala av sig? 

Läs mer: 3 min

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!