,

Personalisering är guld för användaren men utmanande för företag

News you want to use week 39.

Thomas Cooks konkurs är antagligen inte enbart resultatet av en ökad personlisering och högre förväntningar bland användare men vi vet att det blir allt viktigare att skapa relevanta och anpassade erbjudanden, tillsammans med kommunikation, som på riktigt tilltalar användare. Personalisering ses av många experter som en avgörande faktor för att sticka ut i ett brus som hela tiden blir allt tätare. I Veckans läsning kan du ta del av en intressant artikel från McKinsey som pekar ut en rad viktiga faktorer som behöver tas i beaktande när företag ska skapa strategier för personlisering.   

Läs mer: 3 min

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!