,

Hitta balans i byråkrati och admin för att frigöra tillväxt

News you want to use week 36.

Agilt måste vara ett av de senaste årens mest använda modeord på arbetsplatser. Att arbeta snabbfotat skapar en attraktiv flexibilitet och gör att många mindre organisationer snabbt kan ställa om vid behov. I större organisationer är det kanske oundvikligt med administration, helt enkelt för att kunna ha koll på verksamheten. Många ledare tycker att man ska eliminera all administration som inte är nödvändig medan andra vill ha kontroll.  Det man kan se är att produktiviteten minskat i verksamheter under de senaste åren, anledning tros vara alltför mycket administration. Det gäller att hitta någon sorts balans – Harvard Business Review har skrivit en bra artikel om detta som rekommenderas.

Läs mer: 3 min

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!