,

Vi har slutat klicka på Google

News you want to use week 34.

Google har blivit allt starkare på att direkt visa den information som vi användare är ute efter. En bra tjänst för oss användare men tråkigt för företag som vill att användaren ska klicka sig in på deras hemsida. En undersökning från juni 2019 visade att 50,3 % av alla sökningar inte genererade något klick från användaren och man antar därför att denna grupp ansåg sig ha fått den information som man var ute efter. Undersökningen bygger på 40 miljoner sökningar vilket är ett litet urval men trenden har varit tydlig sedan 2016 – Google förbättrar sina tjänster och användaren får hela tiden mer information vid ett tidigare tillfälle.

Läs mer: 3 min

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!