,

Facebook släpper Spark AR till hela världen

News you want to use week 34.

Verktyg för att skapa AR effekter har blivit populärt och nu släpper Facebook verktyget Spark AR över hela världen. Sedan tidigare har såväl Apple, Google och Snapchat antingen skapat egna verktyg för AR eller så har företagen gjort det enklare att integrera AR i befintliga lösningar. Spark AR är tänkta att, likt Snapchat Lens Studio, skapa möjligheter inom AR för Facebooks olika tjänster som Instagram, WhatsApp, Messenger etc. I Europa kommer Instagram antagligen vara den kanal där flest kan tänkas använda Spark AR. Blir intressant att följa.

Läs mer: 3 min

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!